قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

افرادی که مجاز به استفاده از کتابخانه مرکزی می‌باشند:

الف. اعضای هیئت علمی:

کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه (غیر از حق‌التدریسی) با ارائه کارت پرسنلی و کپی حکم کارگزینی، می‌توانند به عضویت کتابخانه مرکزی در آیند.

ب. مدرسین حق التدریس:

کلیه مدرسین حق‌التدریسی که در طول ترم و نیز در طول مدتی که با دانشگاه قرارداد حق‌التدریسی دارند می‌توانند برای استفاده از منابع کتابخانه از شماره عضویت یکی از اعضای هیئت علمی (با موافقت ایشان) از منابع کتابخانه استفاده نمایند.

ج. دانشجویان:

کلیه دانشجویان دانشگاه می‌توانند با مراجعه به بخش امانت کتابخانه و ارائه کارت دانشجویی و پرداخت 2000تومان حق عضویت، به عضویت کتابخانه درآیند. شماره دانشجویی دانشجویان شماره عضویت کتابخانه آنان نیز می‌باشد.

توضیح اینکه ارائه کارت دانشجویی هنگام استفاده از منابع کتابخانه الزامی می‌باشد.

د. کارکنان:

تمامی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه می‌توانند با تکمیل فرم عضویت به عضویت کتابخانه در آیند.

شرایط و مدت امانت

عبارت است از تعداد کتب و منابعی که اعضا می‌توانند با رعایت مقررات کتابخانه به امانت بگیرند.

ردیف

مراجعان

تعداد کتاب مجاز برای امانت

مدت زمان امانت

رزرو

تمدید

۱

اساتید

8

35روز

2

3

۲

دانشجویان دکتری

5

35 روز

2

3

۳

دانشجویان کارشناسی ارشد

5

30 روز

2

3

۴

دانشجویان کارشناسی

4

20روز

2

2

۵

کارکنان

4

30 روز

2

2

 

 

تبصره ۱

کلیه اعضا در صورت رزرو نبودن کتاب‌های به امانت برده شده می‌توانند تا ۱ بار مدت امانت کتاب‌ها را تمدید کنند.

تبصره ۲

مدت اعتبار رزرو کتاب ۴۸ ساعت می‌باشد و بعد از این مدت کتاب در رزرو قابل امانت به اشخاص دیگر می‌باشد.

تبصره ۳

کتابهای پر مراجعه و یا تک نسخه‌ای بنا به تشخیص مسئول بخش امانت ممکن است در قفسه‌های رزرو کتابخانه قرار گیرد و فقط در تالار مرجع از آن استفاده شود.

تبصره ۴

کلیه اعضا می‌توانند با دریافت کلمه عبور از بخش امانت  بر روی سایت دانشگاه وارد بخش کتابخانه شده و از منوی جستجو از سرویس‌های امانت استفاده کنند.